powrót

 

Dzień/Data

Rano

Po południu

Wieczór

10.02

Niedziela

Wyjazd z Wiednia
przyjazd do Raby Niżnej

Spotkanie z wychowawczyniami zimowiska, podział na grupy, wypakowanie bagaży, poznanie wychowanków, spacer po okolicy

Zapoznanie się z planem i organizacją zimowiska, wieczorek zapoznawczy, zabawy integrujące grupę, konkurs czystości

11.02

Poniedziałek

Wyjazdu do Muzeum Kolejnictwa w Chabówce, zwiedzanie z przewodnikiem terenu Muzeum, zakup pamiątek, przejazd do Rabki, zwiedzanie miasta, zakup pamiątek

Przejażdżka bryczką po parku, śpiewanie polskich piosenek, gra na gitarze, zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy z programem artystycznym: Kalambury, Fanty, Papużka, itp, konkurs czystości

12.02

Wtorek

Kurs narciarski i snoboardowy na stoku w Rabce

Zajęcia z garncarstwa, pokaz lepienia garnków, wysłuchanie historii garncarstwa, samodzielne próby pracy z kołem garncarskim, własny wyrób z gliny, zakup pamiątek

Urodziny Oli, gry i zabawy przygotowane dla dzieci przez najstarszą grupę: zabawa ruchowa z muzyką - „Krzesła”, inscenizacja ruchem muzyki, tort, przygotowanie plakatu urodzinowego, pląsy, konkurs czystości

13.02

Środa

Kurs narciarski i snoboardowy na stoku w Rabce

Rysowanie wspomnień z zimowiska, otwarty krąg- odpowiedzi na pytania wychowawcy, kończenie zdań: dzisiaj podobało mi się…, a nie podobało…, chciałabym…, robienie witraży z wosku

Zajęcia sportowe: zawody w ping ponga, piłkarzyki, bilard, konkurs czystości

14.02

Czwartek

Wycieczka do Krakowa

zwiedzanie Katedry na Wawelu, smoka wawelskiego, obiad w Mc Donaldzie, Sukiennice, karmienie gołębi na placu obok pomnika Mickiewicza Barbakan, Rynek

Randka w ciemno, zabawy przy muzyce, konkurs czystości

15.02

Piątek

wyjazd do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, podczas jazdy autokarem: śpiewanie polskich piosenek, uczestniczenie w zajęciach: „Od ziarna do chleba”- zajęcia z przewodnikiem poznanie dawnych metod pracy, wypiek własnych placuszków chlebowych, zakup pamiątek. Powrót- zabawa „mikrofon dla wszystkich”

Zajęcia na świeżym powietrzu: lepienie bałwana, rzucanie się śnieżkami, zabawa w salon fryzjerski

Ognisko z pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewanie piosenek po polsku. Skecze, scenki przedstawiające uczestników zimowiska, pląs „Kaczuszka”, konkurs czystości

16.02

Sobota

Spacer po Rabce. Ostatnie zakupy. Zajęcia w grupach: podsumowanie zimowiska, otwarty krąg

Pakowanie bagaży, przygotowanie do balu- program artystyczny, bitwa na śnieżki, dokończenie zawodów w bilard i ping-ponga

Bal pożegnalny- wręczenie nagród, podsumowanie konkursów, zaprezentowanie programu artystycznego przez uczestników, zabawy ruchowe, pląsy, dyskoteka, zabawa: „tak, nie, tak”, „trudne słowa”, konkurs czystości

17.02

Niedziela

Przygotowanie do wyjazdu do Wiednia, ostatnie pakowanie. Pożegnanie z pracownikami ośrodka